دارالترجمه رسمی هرمس می تواند مترجمان غیر رسمی خود را در کلیه زبان ها جهت همراهی یا شرکت در جلسات ، نشست ها یا کنفرانس ها ، به هر نقطه در تهران، خارج از تهران یا خارج از ایران ، اعزام نماید. مترجمان رسمی ما همچنین در دفاتر رسمی حضور می یابند و در تعاملات شما با اتباع خارجی شما را همراهی خواهند کرد.

دارالترجمه رسمی هرمس، همچنین از کادری ورزیده و با تجربه در زمینه ترجمه همزمان برخوردار است که در ایران و در سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، کار کرده اند. تیم مترجمان همزمان ما بهترین و مجرب ترین در ایران است و آماده همکاری با شما برای ترجمه همزمان در کلیه زبان های رایج بین المللی می باشد.

دارالترجمه رسمی هرمس همچنین این امکان را دارد که سیستم ترجمه همزمان و گوشی های با کیفیت عالی به هر تعداد که لازم باشد را برای ترجمه همزمان در اختیار شما قرار دهد.