دارالترجمه رسمی هرمس با سال ها تجربه، با داشتن کادر حرفه ای مترجمان غیر رسمی و مترجمان رسمی خود ، آمادگی دارد مدارک و اسناد شما را (مهاجرتی، دانشجویی، بازرگانی، …) از زبان های خارجی به فارسی و از فارسی به زبان های خارجی ، در کمترین زمان، با دقت و کیفیت عالی ترجمه و تحویل شما نماید. دارالترجمه رسمی هرمس، غیر از ترجمه رسمی اسناد و مدارک شما، کلیه مدارک و متونی که شرایط ترجمه رسمی ندارند، را به کلیه زبان های رایج دنیا ، به طور غیر رسمی ترجمه می نماید و روی سربرگ و با مهر دارالترجمه رسمی هرمس تحویل شما می دهد.