دارلترجمه رسمی هرمس آمادگی دارد خدمات خود را در بخش ترجمه همزمان برای سمینار ها و کنفرانس های بین المللی ارائه نماید.

لازم به ذکر است که به طور کلی ترجمه تقسیم به دو بخش عمده یعنی ترجمه کتبی و شفاهی می شود. در بخش ترجمه کتبی، ترجمه می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد. در بخش ترجمه شفاهی ترجمه می تواند حضوری یا همزمان باشد. ترجمه حضوری بدین معنا است که فرد متکلم به زبان خود سخن می گوید و مترجم پس از اداء یک یا چند جمله از سوی متکلم،  ترجمه می کند. در ترجمه همزمان، مترجم همزمان با سخنران ، ترجمه می کند. این نوع از ترجمه شفاهی که در سمیناره و کنفرانس های بین المللی انجام می شود، مستلزم بکارگیری سیستم های ترجمه همزمان است که معمولا ساخت خارج هستند ( زیمنس ، فیلیپس…). اخیرا به علت گرانی این سیستم ها ، تلاش هایی در داخل برای ساخت و تولید آنها صورت گرفته، و در عمل از توفیق نسبی برخوردار بوده است.

در ترجمه همزمان، مترجمین ( به تعداد مورد نیاز و به زبان های مورد نیاز) در کابین هایی که بدین منظور در سالن های کنفرانس تعبیه شده اند، مستقر شده و ترجمه می کنند.

ترجمه همزمان کار دشواری است و علاوه بر تسلط به زبان های مبداء و مقصد، آشنایی با موضوع ترجمه ( موضوع کنفرانس) نیز از دیگر الزامات آن است. علاوه بر این مترجم همزمان باید از ویژگی های شخصی نیز برای این کار از جمله سرعت حافظه برخوردار باشد.

دارالترجمه رسمی هرمس افتخار دارد که در این زمینه تجارب ارزشمندی دارد و می تواند بهترین تیم های ترجمه همزمان و بهترین سیستم های ترجمه همزمان را برای موفقیت سمینار ها و کنفرانس های شما با تضمین صد در صد ، فراهم آورد.

هزینه ترجمه همزمان توافقی است و به عوامل متعددی مانند زبان ها و تعداد مترجمین مورد نیاز، کیفیت سیستم های بکار گرفته ، تعداد مدعوین کنفرانس ، محل و موضوع کنفرانس بستگی دارد.