ترجمه رسمی مدارک تحصیلی آموزش و پرورش، فنی – حرفه ای و دانشگاهی

 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی مدارس ایرانی خارج از کشور
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی مدارس خارجی مستقر در ایران
 • ترجمه رسمی تاییدیه مدرک تحصیلی
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی
 • ترجمه رسمی مدارک کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری
 • ترجمه رسمی سرفصل دروس (سیلابس)
 • ترجمه رسمی گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی
 • ترجمه رسمی گواهی کار اساتید و کارکنان دانشگاه ها
 • ترجمه رسمی ارزشنامه تحصیلی
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی مدارک صادر شده از دانشگاه آزاد اسلامی
 • ترجمه رسمی مدارک صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ترجمه رسمی مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ترجمه رسمی گواهی شرکت در سمینارها
 • ترجمه رسمی گواهی دوره های آموزشی
 • ترجمه رسمی مدارک صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای