گفتار پنجم درباره ترجمه – دکتر کورش صفوی

بدین ترتیب شاید بتوان گفت که در میان ترجمه معنایی یعنی «برگردان نویسنده مدار» و ترجمه ارتباطی یا «خواننده مدار» گونه دیگری نیز به چشم می خورد که می توان عنوان «برگردان مترجم مدار» بر آن نهاد. برگردان های مترجم مدار به دلیل اطلاعات بیشتری که …

گفتار چهارم درباره ترجمه – دکتر کورش صفوی

هر نویسنده دارای سبک خاص خود است، که در سبک شناسی به عنوان سبک ویژه یا سبک فردی مشخص می گردد. این امکان وجود دارد که نویسنده به دلیل احاطه کامل بر موضوع بتواند مساله ای پیچیده را به صورتی بسیار ساده و عامه فهم درآورد و از سوی دیگر نویسندگانی نیز …

7 گفتار درباره ترجمه – دکتر کورش صفوی

گفتار اول الف- معادل یابی واژگانی مترجم معمولا به هنگام معادل یابی برای واژه های موجود در متن زبان مبدا، گونه هایی را در مقابل خود می بیند و می بایست از میان آنها یکی را در ترجمه خود به کار برد. هر یک از این معادل ها می تواند به ارائه سبک …

مترجمانی که جهت تاریخ را تغییر دادند!

مترجمانی که جهت تاریخ را تغییر دادند! نسان‌ها با حرف زدن با هم وارد تعامل می‌شوند. به همین دلیل است که فهمیدن درست حرف طرف مقابل اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که دو طرف از دو فرهنگ و زبان متفاوت باشند، نقش مترجم تخصصی پررنگ‌تر می‌شود. در سراسر …