قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

مصوب 20/3/1316 با اصلاحات 29/4/1376 ماده 1 – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد . تبصره – در نقاطی که …

معایب ترجمه ماشینی

گوگل ترجمه، مانند سیستم های “آماری” دیگر یک ترجمه ماشینی (SMT) است. سیستم های SMT نمی دانند که چه چیزی را ترجمه می کنند. آنها کلمات را در یک پایگاه داده عظیم که شامل جملات وترجمه های انسانی است جستجو می کنند. این پایگاه داده قبلا پردازش شده …

پیام مدیریت

با سلام ، مستحضر هستيد كه در دنياي معاصر بويژه در فعاليت هاي بین المللی، اقتصادي و بازرگاني ، ارتباط گيري صحيح و مكاتبات به زبانهاي رايج بين المللي از جمله اصول اساسي براي مو فقيت نهاد ها، سازمان ها و شركت هائي است كه مايلند با معيارهاي روز جهاني…

وجه تسمیه دارالترجمه رسمی هرمس

شانزده سال پیش وقتی دکتر سید جعفر رفیعی دارالترجمه رسمی شماره 418 را تاسیس کرد و نام هرمس بر آن گذاشت، هنوز لفظ هرمس چندان در ایران شناخته شده نبود و مخصوصا مورد بهره برداری بی حساب و کتاب به عنوان برند قرار نگرفته بود. امروزه کار به جایی کشیده ش…